Veel gestelde vragen

Overzicht veel gestelde vragen

Klik links op een vraag en spring automatisch naar het antwoord.


2. Bij wie kunnen we terecht met vragen over de planning?

Voor vragen over plaatsing en wachtlijsten kunt u terecht bij de teamleider van uw vestiging.

1. Vanaf welk moment kan ik mijn kind inschrijven voor het kinderdagverblijf?

U kunt uw kind inschrijven, zodra u weet dat u zwanger bent. Het is verstandig om bij inschrijving meerdere voorkeuren aan te geven met betrekking tot de gewenste opvangdag(en), aangezien de kans dan groter is op een passend aanbod.

3. Bij wie kunnen we terecht met vragen over de facturatie en/of andere financiële zaken

Hiervoor kunt u het beste een mailtje sturen naar administratie@happykids.nl

4. Zijn luiers en voeding in de uurprijs inbegrepen?

Ja, luiers en voeding zijn in de uurprijs inbegrepen. Wij bieden Nutrillon I en II aan. Mocht uw kindje andere voeding nodig hebben (bijv. hypo-allergeen) dan vragen wij of u dat zelf meebrengt. Ook andere voedingsmiddelen ivm bv een allergie moeten zelf worden meegenomen. Vraagt u even bij de leidsters waarin wij kunnen voorzien!

5. Zijn er medewerkers in het bezit van een diploma kinderEHBO?

Jazeker. Dit wordt ook 1x per jaar herhaald in combinatie met de brandoefening. Ook zijn er leidsters aanwezig die opgeleid zijn tot BHV-er en er zijn een aantal ploegleiders.

6. Als ons kind geplaatst is op het kinderdagverblijf, staat hij/zij dan automatisch ingeschreven voor de BSO?

Nee, want niet ieder kind wil gebruik maken van de BSO na zijn/haar tijd op het kinderdagverblijf. Via uw teamleider kunt u uw kind inschrijven voor de BSO.

7. Kan mijn kind huiswerk maken op de BSO?

Ja, wij hebben hiervoor een speciale ruimte. Kinderen mogen bij ons tot uiterlijk 17.00 uur aan hun huiswerk werken, zodat ze ook nog even de gelegenheid hebben om lekker te spelen.

8. Waar kan ik narekenen hoeveel ik terug krijg van de belastingdienst?

www.toeslagen.nl

9. Vanaf welke leeftijd moet/mag ik mijn kind inschrijven voor de BSO en hoever van te voren hoor ik of het geplaatst is?

Vanaf 3 jaar kunt u uw kind inschrijven voor de BSO. Als u al klant bent bij Happykids mag dit ook eerder. U hoort meestal meteen, en uiterlijk binnen een maand of het al mogelijk is om uw kind te plaatsen op de gewenste datum.

10. Is de BSO ook open tijdens studiedagen en hoe geef ik mijn kind hiervoor op?

Ja, dit kunt u doorgeven aan de leidsters van de groep. Studiedagen zijn bij uw maandelijkse factuur inbegrepen. In verband met de organisatie van de studiedagen vragen wij u vriendelijk om tijdig door te geven of uw kind hier gebruik van zal gaan maken. Staking door onderwijspersoneel, ziekte van leerkrachten etc. vallen niet onder de noemer studiedag.

11. Mijn kind wil met een vriendje die ook bij HappyKids geplaatst is spelen, Kan ik de adresgegevens en telefoonnummers dan via HappyKids krijgen?

Nee, vanuit privacyoverwegingen stellen wij geen gegevens beschikbaar. U dient dus zelf af te spreken met de betreffende ouders.

12. Is HappyKids te vinden op social media?

Ja, u kunt ons vinden op Facebook. We plaatsen regelmatig leuke nieuwsberichten.

13. Hoe verloopt het dagritme per groep?

De leidster brengt structuur aan in de dag. De kinderen hebben houvast aan een steeds terugkerende dagindeling. Herhaling en dus voorspelbaarheid van datgene wat komen gaat, geeft kinderen veiligheid. Dit is een belangrijke voorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Het bestaande dagritme dient als leidraad voor de dag. Het is bedoeld als houvast voor kinderen en pedagogisch medewerkers om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, en indien nodig uitrusten (slapen). Belangrijk is dat er voldoende tijd overblijft voor vrij spel en/of groepsactiviteiten. Het ritme op de naschoolse opvang wordt voor een groot deel ingevuld door activiteiten die tot stand komen in onderling overleg tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. De middagen wisselen zich af in momenten van ontspanning en uitrusten van een drukke schooldag tot het ondernemen van activiteiten binnen en/of buiten.

14. Hoe weet ik of het veilig is op de opvang?

Onze opvang is geregistreerd en voldoet aan alle eisen die de gemeente, de GGD en de brandweer stelt aan voorzieningen voor kinderopvang. Het nemen van veiligheidsmaatregelen, het creëren van een veilige omgeving, is voor ons heel belangrijk. Regelmatig inventariseren wij de veiligheid en gezondheid door middel van de RIE, Risico Inventarisatie en Evaluatie. De RIE bestaat uit twee onderdelen, te weten, de RIE Gezondheid en RIE Hygiëne. De Rie wordt afgenomen per vestiging en per groep. Gedurende de dag zijn er voldoende pedagogisch medewerkers werkzaam op de groep. Er zijn veiligheidscoördinatoren binnen HappyKids die hier voortdurend mee bezig zijn.

15. Wat is TSO door HappyKids?

TSO wil zeggen: Tussenschoolse opvang. HappyKids verzorgt op een aantal scholen de opvang tijdens de lunchpauze. Dit gebeurt op professionele wijze onder begeleiding van pedagogisch geschoolde medewerkers, eventueel met ondersteuning van overblijfkrachten. Op de volgende scholen verzorgt HappyKids de TSO: de Octupus, de Klimopschool en de Albert Schweitzerschool.

16. Waarin voorziet TSO door HappyKids?

Inbegrepen zijn de begeleiding, een ruimte om te overblijven, spelletjes en knutselmaterialen, en activiteitenaanbod. Uw kind dient zelf een lunch en drinken mee te nemen.

17. Wat zijn de algemene voorwaarden voor TSO?

Zie “algemene voorwaarden TSO”. Bij het tekenen van de plaatsingsovereenkomst gaat u akkoord met deze voorwaarden.

18. Wat kost een TSO strippenkaart?

Als u gebruik wilt maken van TSO schrijft u uw kind(eren) eerst in via de website. Voor de mogelijkheden en prijzen per school belt u 085-0110070.

19. Hoe schrijf ik me in voor TSO?

Via de website www.happykids.nl kunt u uw kind inschrijven voor TSO. Via “kinderopvang” en vervolgens “tussenschoolse opvang” kunt u de school van uw kind aanklikken. Zodra u op verzenden klikt worden uw gegevens verwerkt en krijgt u een bevestiging van verwerking in beeld.

20. Komt TSO in aanmerking voor een tegemoetkoming van de belastingdienst?

TSO valt niet onder de wet kinderopvang en komt daardoor helaas niet in aanmerking voor tegmoetkoming door de belastingdienst.

21. Hoe wordt er gefactureerd voor TSO?

U neemt een TSO strippenkaart of een abonnement af. De facturatie van de TSO geschiedt iedere maand rond de 26e.

22. TSO; Wat als mijn kind ziek thuis is?

Een strippenkaart wordt alleen afgevinkt als uw kind daadwerkelijk overblijft, dus in dat geval betaalt u niet voor TSO.

23. Hoe moet ik TSO opzeggen?

Een inschrijving voor TSO geldt tot wederopzegging of tot het hoogste leerjaar waarvoor HappyKids TSO verzorgt. U hoeft dus niet ieder schooljaar opnieuw in te schrijven! De opzegtermijn voor TSO is 1 maand, ingaande op de 1e of de 15e van iedere maand. Opzeggen kan door simpelweg een mailtje te sturen naar de contactpersoon voor uw TSO locatie (zie website).

24. Ik heb nog een andere vraag. Waar kan ik terecht?

Voor vragen over TSO kunt u terecht bij de contactpersoon voor uw locatie. Deze vindt u op de website. Indien nodig verwijst de contactpersoon u door.

25. Welke scholen worden door welke HappyKids BSO locatie gehaald?

BSO Locatie Arnolduspark Hoofddorp:

 • Klimopschool, Burgemeester Pabstlaan 3-5
 • Juliana van Stolberg, Van den Berghlaan 72-74
 • Freinet, Van den Berghlaan 76-74
 • J.P. Heije, Prins Hendriklaan 30
 • Montessori Pax, Kaj Munkweg 45
 • Regenboog, Zandbos 48
 • Kabouterhuis, Kaj Munkweg 2
 • Albert Schweitzer, Hammerskjoldstraat 226-228
 • Versterhavet, Skagerrak 170
 • Dik-Trom, Wormerstraat 25
 • Klippenholm, Skagerrak 182-184
 • Klimboom, Liesbos 10-12
 • Braambos, Waddenweg 83
 • Tovercirkel, Zandbos 46
 • BAS/Badhoevedorp, Roerdompstraat 10
 • Bikube, Skagerrak 296-298
 • Montessori Floriande, Deltaweg 103
 • De Flamingo, Hammerskjoldstraat 236

BSO Locatie 't Kasteeltje Hoofddorp (Toolenburg):

 • De Octopus, Femina Mullerstraat 78
 • De Wilgen, Femina Mullerstraat 177
 • Tabitha, Femina Mullerstraat 74
 • Klavertje Vier, Dussenstraat 38
 • Brandaris, Dussenstraat 34
 • Montessori Floriande, Deltaweg 103
 • Montessori Toolenburg, Anne Franklaan 22
 • IKC Wereldwijs, Graan voor Visch 14402 (ook schakelklassen).
 • Twickel, Schuilenburg 7
 • Vredenburg. Schuilenburg 88
 • Optimist, Deltaweg 109
 • Wijngaard, Spannenburg 2
 • SBO Het Kompas, Anne Franklaan 20
 • De Flamingo, Hammerskjoldstraat 236
 • De Regenboog, Zandbos 48
 • De Tovercirkel, Zandbos 46
 • Braambos, Waddenweg 83

BSO Nieuw Vennep:

 • 't Joppe, Vossestein 15
 • Bommelstein, Laan van Gildestein 76
 • De Ark, Laan van Gildestein 74
 • De Fakkel, Athenelaan 11
 • IKC Avonturijn, Dorpsstraat 45
 • Anthoniusschool locatie Ridderspoorstraat, Ridderspoorstraat 24
 • Het Mozaiek, Nieuwstraat 43
 • Polderrakkers, Kalslagerring 7-9
 • 't Venne, Sarabande 7
 • Merlijn, Sarabande 9
 • Op Maat, Sarabande 5
 • De Boog, Johannes Bogaardstraat 16a
 • Anthoniusschool locatie Kalslagerring, Kalslagerring 13
 • Het Palet, Kalslagerring 15-17

--- Wijzigingen op bovenstaande in overleg ---

26. Wat is de opzegtermijn? voor BSO en KDV

De opzegtermijn voor zowel BSO als voor het KDV is 2 maanden.

27. Kan ik dagen omruilen?

Gedurende de looptijd van uw contract wordt er voor uw kind op de overeengekomen dagen een plekje gereserveerd in een van de groepen.
Door ziekte van uw kind, of vakantie kan het zijn dat u soms geen gebruik maakt van deze dagen. Dan bieden wij u de mogelijkheid om, indien er plaats beschikbaar is, een andere dag in dezelfde week opvang af te nemen. Wilt u hiervan gebruik maken, vraagt u dan naar de mogelijkheden bij de teamleidster. Ruilen naar andere weken of gemiste uren opsparen is helaas niet mogelijk.

28. Zijn er naast de beleidsplannen, werkplannen en GGD rapporten nog meer werkplannen beschikbaar voor ouders?

De volgende documenten zijn beschikbaar:

 • Voedingsbeleid
 • Protocol extreme weersomstandigheden
 • Protocol veilig slapen
 • Protocol vermissing
 • Huiswerkbeleid
 • Protocol rouw en verlies
 • Klachtenprocedure
 • Protocol ongewenst gedrag
 • Stage beleid
 • Protocol veiligheid en gezondheid
 • Protocol social media
 • Protocol pesten

Indien u 1 of meer van deze documenten wenst te ontvangen, stuurt u dan een mailtje aan: locatiemanagers@happykids.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een e-mail met daarin het gewenste document of de gewenste documenten. Tevens is er op de locatie een map beschikbaar waarin alle werkplannen en protocollen na te lezen zijn.

29. Waar kan ik terecht met een klacht?

U kunt met uw klacht altijd terecht bij onze medewerkers. Wij vinden uw klacht belangrijk! U kunt ook altijd terecht terecht bij een leidinggevende of de directie. Komen we er samen niet uit, of u legt uw klacht liever extern neer, dan kunt u terecht bij het klachtenloket voor de kinderopvang, www.klachtenloket-kinderopvang.nl