Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

HappyKids verzorgt binnen Haarlemmermeer in ruime accommodaties opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze accomodaties bevinden zich in Hoofddorp en Nieuw Vennep.

Een speelparadijs voor uw baby of peuter

Een knusse babygroep, maar ook een leuke en uitdagende groepsruimten voor uw peuter. Dat en meer vindt u bij alle kinderdagverblijven van HappyKids kinderopvang. Al onze kinderdagverblijven beschikken over ruime buitenspeelruimten en over eigen slaapkamers voor iedere groep. Elke dagverblijf heeft daarnaast haar eigen karakter, bijvoorbeeld door de aard en indeling van het gebouw. Maar ook de grootte van de groep en de groepsindeling verschillen per locatie. In ieder geval is de inrichting overal vrolijk, vriendelijk en vertrouwd. Uw kind zal er graag spelen en ontdekken!

Volop aandacht voor uw kind

Luiers, drinken, fruit, broodmaaltijd en tussendoortjes. Samen eten en rustig slapen als het nodig is. Uw kind komt niets te kort op het kinderdagverblijf. Maar de pedagogisch medewerkers besteden ook veel tijd aan het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van uw kostbaarste bezit . De uitgangspunten hiervoor vindt u onder het kopje 'pedagogisch'. Alle kinderdagverblijven werken daarnaast met een op de locatie toegespitst pedagogisch werkplan.

Kwaliteit

Kwaliteit van de opvang en de organisatie vinden wij belangrijk. HappyKids werkt uitsluitend met SPW3 of hoger gekwalificeerd personeel. De medewerkers worden regelmatig bijgeschoold in pedagogisch opzicht, EHBO en BHV.

Groepssamenstelling

Op de kinderdagverblijven met horizontale groepen (groepen per leeftijd ingedeeld) worden de volgende groepssamenstellingen gehanteerd;

Babygroepen (2-15 maanden)

Per 4 kinderen 1 pedagogisch medewerker en maximaal 12 kinderen per groep.

Dreumesgroepen (12-30 maanden)

Per 6 kinderen 1 pedagogisch medewerker en maximaal 16 kinderen per groep.

Peutergroepen (30-48 maanden)

Per 8 kinderen 1 pedagogisch medewerker en maximaal 16 kinderen per groep.

Op de kinderdagverblijven met verticale groepen (2-48 maanden); maximaal 12 kinderen, waarvan maximaal 4 baby's onder 1 jaar, met 2 pedagogisch medewerkers. (Het precieze aantal geplaatste kinderen hangt af van de leeftijden van de aanwezige kinderen en kan dus ook lager zijn dan 12, wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD).

Meer informatie

Openingstijden: 07.30 - 18.30 uur

Al onze vestigingen zijn 52 weken per jaar (m.u.v. de nationale feestdagen) geopend.


Informatievoorziening

HappyKids hecht grote waarde aan informatie en communicatie. Via de ouderlogin kunt u uw gegevens inzien en beheren. Tevens vindt u hier al onze beleidsstukken en overige relevante gegevens. Op deze manier bent u te allen tijde goed geïnformeerd. We werken volgens de nieuwste digitale informatiesystemen en daarnaast hechten we grote waarde aan de mondelinge communicatie tussen onze pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers.

Onze vestigingen worden jaarlijks bezocht door een inspecteur van GGD Kennemerland. Hiervan wordt een rapport opgemaakt dat openbaar is. Op de website van het landelijk register kinderopvang (http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl) kunt u deze rapporten vinden. Onze klanten krijgen het inspectierapport ook via de mail door HappyKids toegezonden.

Ons pedagogisch beleid wordt verstrekt op aanvraag en bij inschrijving. Het pedagogisch beleid is algemeen voor alle vestigingen. Daarnaast zijn er ook vestigingsspecifieke informatieonderdelen. Deze vindt u terug in het pedagogisch werkplan. Ook deze wordt verstrekt op aanvraag en bij inschrijving.