Bel ons: 085-0110070

Peuterspeelzalen

Op onze peuterspeelzalen kunnen kinderen vanaf 2 jaar terecht voor 1 of meer ochtenden per week. Spelen op een peuterspeelzaal is goed voor de ontwikkeling van peuters op vele gebieden! 

Onze peuterspeelzalen zijn gedurende schoolweken (40 weken per jaar) geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Fruit, luiers en snacks zijn inbegrepen. 

Op de peutergroepen wordt elke dag een kindgericht, thematisch aanbod van activiteiten gerealiseerd. Leuke en leerzame spelletjes dus! 

Wij werken daarvoor met de methode "Uk en Puk" en de doelen die wij ons daarmee stellen zijn als volgt;

Het stimuleren van de brede ontwikkeling, spraak-taalontwikkeling , sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, en ontluikende rekenvaardigheid.

En dat doen wij door middel van;

  • het aanbieden van zorgvuldig gekozen activiteiten binnen de bestaande dagstructuur van de peutergroep;
  • het creeren van een uitdagende speel- en leeromgeving;
  • het aansluiten op de belevingswereld van de peuter;
  • en de ruimte geven aan de eigen inbreng van het kind

Voor het werken met deze methode hebben onze medewerkers een extra opleiding gevolgd en een certificaat ontvangen. Daarnaast zijn onze medewerkers extra geschoold in het zogenaamde " opbrengstgericht werken" zodat zij toets- en observatieresultaten kunnen interpreteren en omzetten naar een passend aanbod op het niveau van ieder kind. 

De peuterspeelzaal komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Naast reguliere plaatsingen op onze locatie zijn er ook andere mogelijkheden:

Gesubsidieerde peuterplaatsen

Omdat peuteropvang goed is voor de ontwikkeling van alle kinderen, is het ook voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld omdat ze niet beiden werken) mogelijk om tegen een kleine eigen bijdrage twee dagdelen per week gebruik te maken van peuteropvang. De gemeente Haarlemmermeer subsidieert dan het grootste deel van de kosten.  Heeft u vragen? We helpen u graag verder. U kunt mailen naar Darja Melis,

<>Voorschoolse educatie

Kinderen met een (dreigende) taalachterstand kunnen in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plek voor vier ochtenden in ons programma voor voorschoolse educatie. Door het aanbod van het programma en de inzet van wekelijks extra begeleiding door een HBO opgeleide tutor wordt het kind een optimale kans geboden om een goede start te maken in het basisonderwijs. 

Bekijk alle inspectierapporten

Bekijk alle beleidsplannen

Bekijk HIER het informatieve boek "opvoeden op het kinderdagverblijf" voor ouders

Locaties

Montessori Peutergroep

Montessori Peutergroep

Een unieke peutergroep met werkwijze volgens Maria Montessori

Peuterspeelzaal 't Kasteeltje

De leukste peuterspeelzaal van Hoofddorp!