Bel ons: 085-0110070

nlenfrde

 

Oudercommissie

Voor HappyKids kinderopvang is het heel belangrijk om vertegenwoordigers vanuit de ouders te hebben. De op- en aanmerkingen, aanbevelingen en suggestie maken het, dat wij met zijn allen het beste uit de dagelijkse kinderopvang kunnen halen.

We hebben natuurlijk een gezamenlijk belang en dat zijn de kinderen. Zij moeten een heerlijke en onbezorgde tijd hebben tijdens hun verblijf op HappyKids. Ze moeten zich vertrouwd voelen en de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat houdt de oudercommissie precies in?

De oudercommissies adviseren gevraagd en ongevraagd over de volgende onderwerpen:

  • Algemeen kwaliteitsbeleid
  • Algemeen pedagogisch beleidsplan
  • Algemeen voedingsbeleid
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • De centraal vastgestelde openingstijden
  • Wijzigingen van de prijs

banner klachtencommissieIn de praktijk worden allerhande zaken door HappyKids Kinderopvang voorgelegd aan de oudercommissie. De leiding van HappyKids overlegt op zeer regelmatige basis met de oudercommissies.

Neem contact op met de oudercommissie

De oudercommissies van de verschillende vestigingen zijn onder onderstaand per mail te bereiken.