Bel ons: 085-0110070

nlenfrde

Pedagogisch

HappyKids kinderopvang staat voor een goede dagelijkse verzorging van het kind. Daarnaast vinden wij het belangrijk om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. De 4 pedagogische basisdoelen hierbij zijn:

 1. Een gevoel van emotionele veiligheid geven
 2. Ruimte geven om persoonlijke competentie te ontwikkelen
 3. Ruimte even om sociale competentie te ontwikkelen
 4. De kans geven om zich waarden en normen eigen te maken

Pedagogisch werkplan

Elke locatie heeft ook een voor die vestiging specifiek pedagogisch werkplan. Hierin staat hoe pedagogisch medewerkers de 4 basisdoelen op de locatie handen en voeten geven. Dat is op elke vestiging van HappyKids hetzelfde. Maar de accenten liggen soms op verschillende dingen. De kinderdagverblijven hebben namelijk allemaal hun eigen karakter, bijvoorbeeld door:

 • het gebruik van de ruimte
 • de omgevingvan het kinderdagverblijf
 • het werken met kindgerichte programma's
 • de groepsindeling

Het Kindvolgsysteem

HappyKids wil het welbevinden en de ontwikkeling van het kind goed in de gaten houden. Hiervoor gebruikt zij het Electronisch Kind Dossier. Observaties van het kind zijn een belangrijk onderdeel van dit systeem. De pedagogisch medewerker bespreekt deze observaties met de ouders. Op basis hiervan kan een plan opgezet worden om het kind nog meer te stimuleren in zijn ontwikkeling.

Protocollen

HappyKids heeft ook een aantal protocollen en plannen ontwikkeld. Bijvoorbeeld:

 • Protocol medisch handelen
 • Protocol veilig slapen
 • Calamiteitenplan

Groepsindeling

Op elk kinderdagverblijf zijn de kinderen ondergebracht in groepen. De samenstelling van deze groepen kan op twee manieren:

 • Horizontale groepen
  De meeste kinderdagverblijven hebben deze groepsindeling. Kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep zitten dan bij elkaar. Ze spelen met leeftijdgenootjes en gaan naar “de groep voor de grote kinderen” als ze de leeftijd van de volgende groep hebben bereikt.
 • Verticale groepen
  In onze vestiging in Nieuw Vennep is gekozen voor verticale groepen. Kinderen van 0 tot 4 jaar zitten dan bij elkaar in de groep tot ze naar de basisschool gaan. De allerkleinsten leren zo van de oudere kinderen. En omgekeerd leren de oudere kinderen om anderen te helpen.

Beide indelingen hebben zo hun eigen voordelen. De bedoeling is altijd dat uw kind zich lekker voelt bij vriendjes en vriendinnetjes.