Bel ons: 085-0110070

speelkamer in kinderopvang
Speelkasteel toestel
trampoline park JumpXL
kast en kozijn met speelgoed
klaslokaal
buitenspeeltoestel
muur doek

kinderdagverblijf01

Kinderdagverblijven

Lees meer

Tussenschoolse opvang01

Tussenschoolse opvang

Lees meer

Buitenschoolse opvang01

Buitenschoolse opvang

Lees meer

ouders01

Ouders

Lees meer

Altijd goed op de hoogte!

Hoofddorp, 23-3-2020

Betreft: sluiting in verband met coronavirus

Beste bezoeker,

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft de overheid besloten om alle scholen, horeca, sportclubs en kindercentra te sluiten tot en met 6 april.
Voor kinderopvang geldt dat de sluiting voor iedereen is, uitgezonderd voor kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkt in een zogenaamde cruciale beroepsgroepen. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die werken in de zorg, bij de politie of brandweer.
In ALLE gevallen waarin kinderen thuis kunnen worden opgevangen omdat er een ouder thuis is, is er geen noodopvang mogelijk.
In alle gevallen geldt uiteraard dat de kinderen die de opvang bezoeken, geen ziekteverschijnselen mogen vertonen ( verkoudsheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden)
Het mag duidelijk zijn dat deze maatregel wordt genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.
Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang verzoeken wij om dit duidelijk aan ons door te geven zodat wij een een en ander goed kunnen organiseren.
Wij gaan er voor de BSO vanuit dat kinderen die niet op school zijn, ook geen gebruik zullen maken van de buitenschoolse opvang. Mocht dit toch wel zo zijn, dan verzoeken wij u contact te zoeken met uw vestiging via email of telefoon.
Wij begrijpen dat dit een onzekere tijd is, met veel vragen. Ook HappyKids ontvangt dagelijks nieuwe en aanvullende informatie. Onze prioriteit ligt nu bij het organiseren van de noodopvang. Wij zullen alle vragen die wij ontvangen zo snel mogelijk beantwoorden, echter rekenen wij op uw begrip als dit wat langer duurt dan u van ons gewend bent.
Gedurende de periode van sluiting zal de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvangnota vergoeden.

Met vriendelijke groeten,

Arco Koot (directeur)

Q&A Scholen / Kinderopvang dicht

 

Floriande PromoFlyer A5 voorHappyKids hecht grote waarde aan informatie en communicatie. HappyKids is vooruitstrevend op het gebied van de informatievoorziening. Wij hebben een volledig web-based ouderprogramma. Hierdoor kunt u vanaf thuis via internet wanneer het u uit komt uw gegevens raadplegen en indien nodig wijzigen. Op deze manier bent u te allen tijde goed geïnformeerd. Tevens vindt u hier al onze beleidsstukken en overige relevante gegevens. HappyKids vindt dit zeer belangrijk, vanwege onze visie met betrekking tot veiligheid.

Ouder Login TSO

Ouder Login KDV/PSZ/BSO

Jaarlijkse inspectie rapporten

Onze vestigingen worden jaarlijks bezocht door een inspecteur van GGD Kennemerland. Hiervan wordt een rapport opgemaakt dat openbaar is. Op de website van het landelijk register kinderopvang kunt u deze rapporten vinden. Uiteraard kunt u deze inspectierapporten ook op onze website bekijken.

Rapporten

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid wordt verstrekt op aanvraag. Het pedagogisch beleid is algemeen voor alle vestigingen. Daarnaast zijn er ook vestigingsspecifieke informatieonderdelen. Deze vind u terug in het pedagogisch werkplan. Ook deze wordt verstrekt op aanvraag en bij inschrijving. Tevens zijn beide documenten voor klanten altijd inzichtelijk via onze ouderlogin.

Baby Fases Dreumes & Peuter Fases

Het laatste nieuws

Nieuwe vestiging HappyKids locatie Floriande/ SKWA

Een impressie van de buitenruimte die Yalp voor HappyKids zal gaan realiseren op de locatie in Floriande Lees meer

Logo Geschillenvrij 2017Wilt u meer informatie omtrent
de mogelijkheden van HappyKids?

Neem contact met ons op